simOUT XL – programowanie

Programowanie mikrokontrolerów ATTINY 2313 odbywa się w bardzo prosty sposób za pomocą takiego samego programatora jaki był potrzebny do programowania ATMEGI 16 w MJOY-u. Na zdjęciach poniżej zmontowany taki programator oraz schemat według, którego go wykonałem.

prog01d     prog02d

Po złożeniu płytek pcb należy podłączyć nasz programator poprzez kabel LPT do komputera a następnie podłączyć do naszej płytki. Później podłączamy zasilanie – tak jak na zdjęciu poniżej i jesteśmy gotowi do samego programowania mikrokontrolera. Dodatkowo trzeba założyć zworkę na dwa piny tuż przy gnieździe zasilania / zaprojektowałem tak , aby można było użyć opcjonalnego wyłącznika, dzięki któremu będzie możliwość odłączania zasilania od płytki /.

prog03d


Do programowania posłuży nam program PonyProg, analogicznie jak w MJOY-u. Można go ściągnąć ze strony autorów – PonyProg

1. Uruchamiamy program PONYPROG.·

2. Następnie klikamy na ikonkę „klucza” – setup i w oknie , które nam się otworzy wybieramy port – Paraller > LPT1 > Avr ISP I/O / może być inny port LPT, w zależności gdzie podłączyliśmy nasz programator, oczywiście jeżeli posiadamy więcej portów LPT /.

prog04d

3. ·Następnie sprawdzamy czy programator jest widoczny przez program klikamy – PROBE

4.· Jeżeli wszystko jest dobrze pojawi się taki komunikat – TEST OK

5.· Następnie zamykamy oba okna klikając – OK

6. Teraz należy wybrać typ mikrokontrolera, jaki będziemy programować, w naszym przypadku będzie to ATTINY 2313. Typ kontrolera wybieramy w dwóch oknach po prawej stronie tak jaj na rysunkach

prog4     prog5

7. Następnie otwieramy plik z programem, który będziemy wgrywali do mikrokontrolera. Cała paczka plików jest do pobrania w dziale pobieranie.

prog05d

8. Wybieramy plik odpowiedni dla funkcji danego mikrokontrolera / LED, LCD – dla wyświetlaczy 7-segmentowych wybieramy LED /, z takim założeniem, aby każdy mikrokontroler miał inne ID / numer ID zawarty jest w nazwie pliku *.hex /. Następnie otwieramy wskazany plik.

9. Teraz przystępujemy do właściwego programowania. Po naciśnięciu wskazanego poniżej przycisku / write to device / program zapyta czy na pewno – potwierdzamy i następuje proces programowania. Jeżeli wszystko pójdzie ok to zobaczymy komunikat taki jak na drugim rysunku, wtedy przyciskamy ok i prawie wszystko mamy już zrobione

prog06d    prog07d

10. Na koniec przystępujemy do ustawienia bitów security – postępujemy tak jak na rysunku poniżej

prog08d

Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie ich ustawienie. Zaznaczone powinny być tylko dwie pozycje :

  • – SUT0
  • – CKSEL0

reszta powinna być niezaznaczona. Następnie przyciskamy write.

11. I to by było na tyle – mamy zaprogramowany układ. Teraz odłączamy zasilanie oraz programator. Ostrożnie wyjmujemy zaprogramowany mikrokontroler i najlepiej np. ołówkiem zapisujemy na nim do czego on będzie służył oraz nr ID. Dalej możemy zacząć programować następny powtarzając wszystko od punku 7 z tą uwagą, że wybieramy inny plik *.hex / musi być inny numer ID /.

Po zaprogramowaniu wszystkich układów montujemy je w odpowiednich podstawkach i mamy złożoną i zaprogramowaną płytkę simOUT_XL