simIN – KEYS40

Przedstawiamy nową płytkę, która stanowi uzupełnienie simOUT XL. Jest to płytka simIN KEYS40 obsługująca 40 wejść (maksymalnie 20 enkoderów). Schemat, PCB, układ rozmieszczenia elementów oraz wsad do mikrokontrolera można pobrać ze strony pobieranie.

Układ jest obsługiwany w aplikacji HomeSimCocpit

Płytkę należy podłączyć do simOUT XL (złącze simIN) pamiętając o poprawnym wykonaniu przewodu z wtyczkami. Uwaga! Złe podłączenie grozi spaleniem układu!

Układ styków gniazda do połączenia płytki z simOUT XL:

simin_j2

PCB nie zawiera połączeń dla kolumn wejść (ze względu na jednostronną płytkę PCB). Należy więc połączyć kolumny wg. poniższego obrazka:

simin_col