Vedic Art

Zapraszam Ciebie do poznania metody Vedic Art !

Wedic art jest mapą nawigacyjną dzięki, której człowiek wyraża siebie i zarazem siebie transformuje, podczas procesu tworzenia. W procesie tworzenia ekspanduje nasza świadomość tak, że rozszerza się wszystko.

Weda – oznacza wiedzę, czystą wiedzę, kompletną wiedzę, każdy delat Vedic art jest z doskonałością, wyważony, przeżyty i doświadczony przez Curta Kallmana. Słowo vedic, oznacza przynależny, oddany wedzie.

Słowo vedic obejmuje cała nieograniczoność przestrzeni i czasu. Od punktu ciszy do dynamiki nieograniczoności, vedic art jest wiedzą, jak możemy użyć 17 zasad dotyczących sztuki tworzenia, które są zachowane w tradycji wedycznej.

Vedic art pozwala nam się spotkać z samym sobą, w ciszy. Otwiera nasze serce na to co dobre, piękne, wymarzone. Nie trzeba mieć żadnych umiejętności malarskich, żeby sięgnąć po pędzel i zacząć malować. W ciszy malując wchodzimy w nasz wewnętrzny świat. Poprzez malowanie możemy się również przyjrzeć temu co w naszym życiu było trudne, a następnie możemy to przetransformować. Malowanie tą metodą sprawia, że uruchamia się nasza prawa półkula mózgowa, która odpowiada za intuicję, kreację, twórczość, muzykę, malowanie. Ta metoda daje mam możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, wejrzeć w głąb siebie, przypomina o radości i spontaniczności, daje również możliwość wyrażania uczuć i emocji. Od tego momentu możemy być twórcą nie tylko swojego obrazu, ale i swojego życia.